close 

SKRA Powróci?


 

Warszawa walczy o odzyskanie kompleksu sportowego przy ul. Wawelskiej. Miasto podjęło kolejne kroki, składając do sądu pozew o wydanie nieruchomości przez Robotniczy Klub Sportowy „SKRA". Zakończyliśmy również etap składania prac konkursowych na koncepcję modernizacji całego obiektu.
 

- Od ponad 40 lat ośrodek przy ul. Wawelskiej zarządzany był przez RKS „SKRA". Przez niemal 10 lat m.st. Warszawa walczyła w sądzie o odzyskanie obiektu, który został doprowadzony przez klub do stanu dewastacji. Mam wielką nadzieję, że fizycznie odzyskamy to miejsce, które prawnie już jest po stronie miasta. Mimo zapewnień pana Krzysztofa Kaliszewskiego, prezesa RKS „SKRA", obiekt nie został wydany do dziś. Chcę podkreślić, że wielokrotnie spotykałam się z panem Kaliszewskim. Podkreślam, że zależy nam, aby na ten teren wrócił sport, ale również, aby kultowy, historyczny klub „SKRA" mógł dalej funkcjonować i rozwijać się w tym obiekcie. Ubolewam, że pan Krzysztof Kaliszewski złamał dane publicznie słowo. Apeluję do pana prezesa, aby w końcu, po tylu latach, zrobił coś dobrego dla tego ośrodka i po prostu oddał go w ręce m.st. Warszawy. Mamy pomysł, mamy program i zarezerwowane środki na to, aby od przyszłego roku rozpocząć konkretne, zaawansowane prace. Jednocześnie zapraszam RKS „SKRA" do dalszej współpracy na nowych warunkach. Klub już tym obiektem zarządzać nie będzie – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i dodaje - Ponieważ czekaliśmy rok na wydanie nieruchomości, miasto złożyło do Sądu Okręgowego pozew o wydanie nieruchomości. Będziemy na drodze cywilnej walczyć o zwrot „SKRY". Mam nadzieję, że ostatecznie, po chwili refleksji, klub zdecyduje się wydać ośrodek bez zbędnego procesu sądowego i nie będziemy tracić cennego czasu. Warszawiacy czekają i chcą jak najszybciej wrócić na te tereny.
 

Miasto walczy o „SKRĘ" - przypomnijmy
 

W styczniu 2014 r. roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta w sporze z klubem RKS „SKRA" i Global Investment Fund, dotyczącym nieprzedłużenia użytkowania wieczystego terenów pod i wokół stadionu SKRY. W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy oddalił złożone przez Global Investment Fund i klub RKS „SKRA" skargi kasacyjne ze względu na bezzasadność podstaw kasacyjnych przytoczonych przez skarżących. W uzasadnieniu sądu padły ważne słowa: „Ruina obiektów sportowych i rekreacyjnych jest wynikiem dotychczasowego sposobu wykonywania prawa użytkowania wieczystego: braku koniecznych napraw i remontów. Przedłużenie użytkowania wieczystego na dotychczasowych warunkach oznaczałoby kontynuację stanu, w którym wykonywanie prawa użytkowania wieczystego nie służyłoby społecznie istotnym celom, związanym z rekreacyjno-sportowym wykorzystaniem nieruchomości i tym samym pozostawało w sprzeczności z ważnym interesem społecznym."

 

Zarządzeniem Nr 1595/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2016 r. powołany został Zespół ds. określenia planu rozwoju nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5 (z późn. zm.). W ramach pracy Zespołu odbyło się wiele spotkań, również z udziałem przedstawicieli RKS „SKRA". Zespół podsumował swoje prace w dniu 24 sierpnia 2017 r. i zgodnie z jego ostateczną rekomendacją m.st. Warszawa wezwało klub RKS „SKRA" do wydania nieruchomości.

 

W wyniku powyższych działań i braku chęci współpracy ze strony Robotniczego Klubu Sportowego „SKRA", m.st. Warszawa na początku października złożyło pozew do Sądu Okręgowego o wydanie nieruchomości przy ul. Wawelskiej o łącznej powierzchni 20,4592 ha.

 

- Pragnę podkreślić, że jesteśmy gotowi, aby niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy konkursu na koncepcję urbanistyczną całego kompleksu sportowego, przeprowadzić negocjacje, zawrzeć umowę i ruszyć z konkretnymi działaniami. Chcielibyśmy już w przyszłym roku rozpocząć rozbiórkę, ponieważ na terenie mamy wiele obiektów, które są w stanie śmierci technicznej. Przyszły rok chcemy poświęcić na projekty budowlane, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i projekty wykonawcze, aby z końcem 2019 roku bądź na początku 2020 roku rozpocząć już właściwą modernizację całego ośrodka. Jesteśmy przygotowani, mamy na to środki i jesteśmy bardzo blisko, aby „SKRA" wróciła do swojej dawnej świetności – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

 

„SKRA" odzyska swoją dawną świetność
 

Trwa konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję modernizacji kompleksu sportowego „SKRA". Docelowo powstanie tu nowoczesny stadion lekkoatletyczny kategorii II. Do 6 lipca wpłynęły 92 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Natomiast 5 października minął termin składania pracy konkursowych. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w drugiej połowie października br.

 

- W czerwcu ogłosiliśmy konkurs na zagospodarowanie całego terenu nieruchomości przy ul. Wawelskiej. 92 pracownie złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, natomiast prac konkursowych wpłynęło 6. To pokazuje, że jest to konkurs trudny, wymagający. Warunki określały, aby zaprojektować cały obszar, ze szczegółowym uwzględnieniem tych obiektów, które możemy i chcemy zacząć realizować natychmiast – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy i dodaje – Ten konkurs wiąże się z niedawno zakończonym konkursem na Pole Mokotowskie. Należy podkreślić, że chcemy oddać teren „SKRY" nie tylko sportowcom, ale wszystkim mieszkańcom. To jest wielki teren położony w pięknym miejscu, na który niecierpliwie czekają wszyscy warszawiacy.
 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji modernizacji nieruchomości przy ul. Wawelskiej 5. Zadaniem architektów będzie opracowanie koncepcji urbanistycznej obejmującej teren całego kompleksu sportowego „SKRA", w skład którego wchodzi stadion główny, zespół treningowy oraz strefa rekreacyjno-sportowa.
 

Proces odbudowy „SKRY" miasto będzie realizować w dwóch etapach, dzięki czemu obiekt szybciej zostanie przywrócony mieszkańcom Warszawy i jej sportowcom. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną zespół treningowy, obejmujący stadion lekkoatletyczny (rozgrzewkowy dla stadionu głównego), rzutnie oraz budynek zaplecza, a także strefa sportowo-rekreacyjna. Ta część inwestycji ma wesprzeć nie tylko sportowców w ich codziennych treningach, ale będzie również służyć mieszkańcom w zaspokojeniu ich potrzeb związanych z rekreacyjnym uprawieniem sportu.

Kolejnym etapem, realizowanym w drodze odrębnego postępowania, nawiązującym do wyłonionej w konkursie koncepcji dla całego kompleksu sportowego, będzie przystąpienie do modernizacji stadionu głównego. Docelowo powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny kategorii II, na którym będą mogły być rozgrywane mistrzostwa rangi międzynarodowej.

 

Imię / nick
Treść komentarza