Trafiliśmy na ślad imprezy i sądząc po pozostałościach musiała to być artystyczna impreza. Zapewne w tej okolicy takich imprez jest więcej. Niestety zabrakło samych artystów. Ale znalazł się jeden. Można zobaczyć go na następnym zdjęciu.

Trafiliśmy na ślad imprezy i sądząc po pozostałościach musiała to być artystyczna impreza. Zapewne w tej okolicy takich imprez jest więcej. Niestety zabrakło samych artystów. Ale znalazł się jeden. Można zobaczyć go na następnym zdjęciu.