I kiedy myślał, że jest bliski osiągnięcia celu...

I kiedy myślał, że jest bliski osiągnięcia celu...