I pewnie obiecał, że nie będzie próbował więcej wsiadać bez pozwolenia do środków komunikacji miejskiej...

I pewnie obiecał, że nie będzie próbował więcej wsiadać bez pozwolenia do środków komunikacji miejskiej...