I byłby to zapewne koniec interwencji...

I byłby to zapewne koniec interwencji...